Donald Trump là tổng thống Mỹ trong ‘The Simpson’

Phân đoạn trong phim hoạt hình The Simpson với hình ảnh về tổng thống Donald Trump. Cũng trong phim này, nước Mỹ sau đó rơi vào khủng hoảng ngân quỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment