‘Donald Trump không phải là tổng thống của tôi’

Đêm thứ 2 của cuộc biểu tình phản đối tổng thống đắc cử Donald Trump, nhiều thanh niên New York đã kể lại những câu chuyện đau lòng về nạn phân biệt chủng tộc, giới tính tại Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment