Donald Trump hứa xây dựng một nước Mỹ đoàn kết

Trong bài phát biểu tuyên bố thắng cử, Donald Trump hứa sẽ xây dựng một nước Mỹ đoàn kết và chung sống hòa thuận với các quốc gia khác. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment