Donald Trump được chuyển giao quyền lực tổng thống thế nào?

Quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền Tổng thống Barack Obama sang chính quyền mới của Donald Trump sẽ diễn ra trong hơn hai tháng với rất nhiều công việc cần làm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment