Donald Trump có truy tố Hillary Clinton?

Donald Trump đã dành những lời tốt đẹp về Hillary Clinton sau khi ông thắng cử nhưng người phụ trách chiến dịch tranh cử của Trump vẫn chưa phủ nhận hoàn toàn khả năng truy tố bà. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment