Donald Trump có thể ‘quét sạch’ di sản của Obama

Dù cười nói vui vẻ khi gặp ông Barack Obama nhưng một khi lên nắm quyền, tân tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phá hủy phần lớn “di sản” mà người tiền nhiệm để lại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment