Donald Trump có thể bổ nhiệm các con vào nội các?

Một số tờ báo Mỹ cho rằng nhóm chuyển tiếp của Trump muốn đưa người con trai Donald Trump Jr. vào danh sách ứng viên cho chức Bộ trưởng Nội vụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment