Donald Trump cấm các con ‘uống rượu, hút thuốc và xăm mình’

Donald Jr. Trump chia sẻ, bố anh, ông Donald Trump, nghiêm cấm các con “uống rượu, hút thuốc và xăm mình”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment