Donald Trump bị nghi nhìn trộm vợ bỏ phiếu

Một đoạn hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy tại địa điểm bầu cử, ông Donald Trump dường như ngoái đầu sang bên cạnh để nhìn xem vợ mình bỏ phiếu như thế nào. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment