Đối với ngành hàng không, một tai nạn đã là quá nhiều!

(Dân trí) - Ông Nguyễn Phước Thắng nhấn mạnh, đối với ngành hàng không, không có tăng giảm tỷ lệ tai nạn, bởi chỉ một vụ tai nạn tàu bay cũng là đòn giáng khủng khiếp với hệ lụy vô cùng to lớn. Đối với ngành hàng không, không có vi phạm nào là vi phạm nhỏ, một tai nạn là quá nhiều.
 >> Bộ trưởng Thăng kỷ luật lãnh đạo hàng không sau hai sự cố nghiêm trọng
 >> Những sự cố hàng không nghiêm trọng nhất năm 2014 Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment