Đổi tiền lẻ chợ đen cũng có luật ngầm

Những người tham gia đổi tiền cùng các chị cũng phải theo quy tắc, không được thấp hơn hoặc quá cao so với quy định đưa ra nếu không sẽ bị xử đẹp”, một "cò tiền lẻ" cho biết. Bị siết chặt, giá tiền lẻ “chợ đen” tăng đột biến Ngày 21/1, Phó Thống... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment