Doanh nghiệp Việt dễ phá sản

Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm, vốn đăng ký bình quân của các doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong năm 2014 tăng thêm 11,5% so với năm 2013… Đây là những số liệu rất tích cực về DN nhưng nhiều ý kiến cho rằng thực chất DN Việt Nam... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment