Đo nghiệm tuyển bé vào lớp 1

Sáng 21/3, Trường tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội đón các học sinh đến đo nghiệm chuẩn bị cho năm học 2015 - 2016 sắp tới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment