‘Đổ lỗi cho Facebook làm sai lệch bầu cử Mỹ thật buồn cười’

Theo Mark Zuckerberg, Facebook không làm ảnh hưởng hay sai lệch đến kết quả bầu cử: "Đổ lỗi cho Facebook làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thật buồn cười và điên rồ". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment