Dinh thự đặc biệt sau 40 năm thống nhất

Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) là di tích lịch sử nổi tiếng của TP HCM và Việt Nam. Được chính quyền Pháp khởi công xây dựng với tên gọi là Dinh thống đốc... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment