Đình chỉ công tác CSCĐ tát cô gái giữa sân vận động

(NLĐO) – Cô gái thừa nhận chiến sĩ CSCĐ đã tát mình là anh bà con. Người chiến sĩ này hành động như vậy là do bức xúc cô gái không lo học hành, ham đi chơi lại có lời lẽ xúc phạm Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment