Đình chỉ cảnh sát tát em họ trên sân bóng

Phòng PC65 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác, buộc hạ sĩ Sang viết bản tường trình, kiểm điểm cá nhân. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment