Điều ít biết về gia tộc của bác sĩ lừng lẫy Phạm Ngọc Thạch

Gia tộc bác sĩ Phạm Ngọc Thạch từng góp phần không nhỏ vào sự hình thành và phát triển của đô thị Phan Thiết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment