Diệu Huyền: ‘Tôi không khôn khéo như Ngọc Trinh’

Giải bạc Siêu mẫu 2012 thừa nhận, cô không gặp may như đồng nghiệp nên những bước tiến trong sự nghiệp vẫn còn chậm, chưa được như ý. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment