‘Điều chỉnh thuế môi trường có thể làm tăng giá điện’

Tập đoàn Than - Khoáng sản cho rằng, giá điện sẽ bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất than bị đội lên vì chịu thêm thuế môi trường.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment