Điều chỉnh thêm tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới

Tiếp thu những ý kiến góp ý của dư luận, ban soạn thảo chương trình môn Ngữ văn –chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết đã có những điều chỉnh theo hướng tăng số lượng các tác phẩm bắt buộc so với những lần công bố trước đây. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment