Diễn viên ‘Star Wars’ đột tử trên sân khấu

Nam diễn viên Anh - Khan Bonfils - bất ngờ đột quỵ trên sân khấu tập kịch và ra đi ở tuổi 42. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment