Diễn viên hài Huỳnh Lập đầu tư hơn 3 tỷ đồng làm ‘Ai chết giơ tay’

Quán quân Cười xuyên Việt cho biết anh đầu tư lớn cho dự án phim ngắn sau thành công của "Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment