Diện mạo quân đội Trung Quốc sau 40 năm cải tổ

Từ một lực lượng lạc hậu, quân đội Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa để thực hiện tham vọng trở thành đội quân đẳng cấp toàn cầu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment