Diễn biến vụ thợ máy Mỹ đánh cắp máy bay để tự sát

Russell tiếp cận máy bay ở khu bảo trì, lấy xe kéo quay đầu phi cơ, lái ra giữa đường băng và cất cánh, sau đó đâm xuống đảo Ketron. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment