Đi ôtô rẽ phải thế nào cho đúng?

Tôi dừng đèn ở giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP HCM tại làn dành cho ôtô và thấy có đèn rẽ phải và đèn đi thẳng (Nguyễn Giang) Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment