ĐH Thương mại hỗ trợ 60% mức lương tới sinh viên người dân tộc

(Dân trí) - Trường Đại học Thương mại vừa thông báo việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học đại học, cao đẳng chính quy tại trường Đại học Thương mại từ năm học 2014 - 2015. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment