Đêm cưa song sắt trốn viện tâm thần của hai nghi can giết người

Liêm dùng lưỡi dao - được cho là do người nhà tuồn vào trong quá trình thăm bệnh - cưa song sắt lỗ thông gió nhiều ngày rồi cùng hai nghi can giết người bỏ trốn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment