Deja Vu của Arsenal và bài học AC Milan

Deja Vu được hiểu là hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ. Nhờ sự bí ẩn đó, người ta đôi khi có thể tự thay đổi chính mình để viết lại kịch bản cho tương lai. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment