Đề xuất sống thử trước khi phẫu thuật chuyển giới

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất trước khi quyết định phẫu thuật, người muốn chuyển đổi giới tính cần có thời gian sống thử từ 1-2 năm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment