Đề xuất lập đơn vị chống tham nhũng chuyên trách trong cơ quan thanh tra

(Dân trí) - Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, nhiều ý kiến cho rằng nên nghiên cứu thành lập đơn vị chống tham nhũng chuyên trách trong cơ quan thanh tra các bộ, thanh tra tỉnh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment