Đề xuất không cấp phép cho Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh

Hiệp hội Truyền hình trả tiền kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông không cấp phép cho Facebook nếu không đảm bảo yêu cầu kiểm duyệt, bình luận. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment