Đẩy mạnh hợp tác ASEAN và các đối tác

Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới kêu gọi các nước thúc đẩy cải cách cơ cấu, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, chống chủ nghĩa bảo hộ, tăng cường hợp tác toàn cầu... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment