‘Đây là nước Mỹ tôi chưa từng biết’

Sau đêm Trump thắng cử, nhiều người Mỹ ngỡ ngàng nhận ra nước Mỹ họ đang sống xưa giờ vẫn còn đầy tàn tích của sự phân biệt chủng tộc, ích kỷ và sợ hãi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment