Dây chuyền vàng thủ công dài 5,5 km

Một dây chuyền vàng, được làm hoàn toàn bằng tay dài 5,5 km và nặng tới 256 kg ở Dubai, vừa được ghi tên vào sách Kỷ lục Thế giới.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment