Đầu tư tiền nhàn rỗi vào đâu?

Không nên bỏ trứng vào một rổ vẫn là lời khuyên quen thuộc của các chuyên gia tài chính. Song theo ông Don Lam, CEO VinaCapital, thời điểm này nên dành 30% cho bất động sản. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment