Đầu tư căn hộ thu về mớ rau: Thua đau một đời

Gửi tiết kiệm hàng chục năm với giá trị tiền khi gửi khá lớn, nhưng khi nhận lãi tiết kiệm, nhiều người ngã ngửa khi tiền gửi "bốc hơi" chỉ còn bằng vài tô phở, hoặc mớ rau... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment