Đấu súng dữ dội ở ngoại ô Paris

St Denis, một vùng ngoại ô phía bắc Paris, đã chứng kiến một cuộc đấu súng dữ dội. Ít nhất một người chết và một số cảnh sát bị thương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment