Đấu súng dữ dội đang diễn ra ở ngoại ô Paris

St Denis, một vùng ngoại ô phía bắc Paris, đang chứng kiến một cuộc đấu súng dữ dội. Có tin có một số cảnh sát bị thương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment