Đấu súng, bắt cóc con tin ở đông bắc Paris

Nhiều tiếng súng xuất hiện ở khu vực đông bắc Paris trong lúc cảnh sát đuổi theo một ô tô nghi chở theo hai tay súng thực hiện vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment