Dấu ấn Tập Cận Bình sau hai năm cầm quyền

Sau hơn hai năm cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để lại dấu ấn cá nhân rõ nét, với các chính sách mạnh mẽ trên cả ba lĩnh vực là chống tham nhũng, ngoại giao và cải cách kinh tế. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment