Đặt mìn trước quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn

Bước đầu cơ quan công an xác định, vì mâu thuẫn, hung thủ đã đặt mìn trước quán cà phê nhằm sát hại bà chủ quán này.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment