Đạt 24 điểm, nữ sinh có nguy cơ bỏ ước mơ vào đại học

Đỗ đại học với hơn 24 điểm, nữ sinh mồ côi cha từ nhỏ, em ở với mẹ và bà ngoại già yếu năm nay đã ngoài 90 tuổi vẫn đang lo không biết có đến được giảng đường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment