Đập phá tiệm hớt tóc, dùng rựa chém công an

Uống rượu say, Long đến một tiệm hớt tóc để mua dâm. Thấy chờ lâu nhưng không được phục vụ, thanh niên này đập phá tài sản trong tiệm và dùng rựa chém công an khi họ đến can ngăn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment