Đào tạo y – dược: Cứ như đùa!

Điểm đầu vào ngành y - dược của trường ĐH dân lập chỉ bằng 2/3 điểm vào các trường y hàng đầu. Bộ Y tế cho rằng về chất lượng đào tạo, nhà trường phải chịu trách nhiệm, còn không thì mất uy tín (!) Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment