Đạo diễn Giả Chương Kha được LHP Cannes 2015 vinh danh

Đạo diễn nổi bật thế hệ thứ sáu của điện ảnh Trung Quốc sẽ nhận giải thưởng “Carrosse d’Or” ở LHP Cannes vào tháng 5. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment