Đảng Cộng hòa kiểm soát hạ viện Mỹ

Giành được đa số ghế trong cuộc đua năm nay, đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát hạ viện Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment