Dân Singapore đau buồn trước sự ra đi của Lý Quang Diệu

Roslina A Majid, 46 tuổi, vội chạy tới bệnh viện cùng hai con gái là Sarah Allysah Norhisam (giữa) và Sophia Amelia Norhisam, nơi ông Lý Quang Diệu điều trị những ngày cuối đời. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment