Dàn diễn viên không lấy cát-xê khi đóng phim cải biên từ Truyện Kiều

Tham gia phim "Kiều ngoại truyện" đều là những gương mặt mới, không có kinh nghiệm diễn xuất. Họ cùng đóng góp công sức và kinh phí để thực hiện dự án này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment