‘Đàn bà mà đòi rút ngắn Tết tôi quyết không cưới’

Cô ấy bảo "Tết càng dài, càng mệt". Đấy, tư tưởng như thế thì làm gì gắn bó mặn mà với nhà chồng. Mà, gặp những người như thế thì thà ở vậy chứ đừng hòng tôi kết hôn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment